ÍNDEX SOCIOLINGÜÍSTICA:

materials propis :

La variació lingüística (els registres)

 

 

 

FONTS TEÒRIQUES

EXERCICIS PRÀCTICS I/O INTERACTIUS

UNA MICA D'HUMOR