És el que utilitza l'Administració (Estat, Generalitat, ajuntaments...) per a comunicar-se oficialment amb els ciutadans o ciutadanes i viceversa, però és més especialitzats que el que emetria el ciutadà. També pertany al registre administratiu tota la documentació generada per la vida econòmica d'un país i per les relacions de compra-venda entre empreses, negocis, comerços, etc.

Normalment són textos escrits, amb un alt nivell de formalitat i molt impersonals: certificats, multes, instàncies o sol.licituds, bans, declaracions, informes, convocatòries, factures, albarans, escandalls, cartes comercials, informes de vendes, etc.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS PEL QUE FA ALS TEXTOS ESCRITS:

LÈXIC: Hi apareixen sovint termes i fórmules estereotipades (salutació i comiat en les cartes comercials, per exemple), i càrrecs de jerarquització (director/a, gerent...)

MORFOSINTAXI:tractaments de cortesia (vós,vostè)

 

 

EXEMPLE 1:

Us adjuntem un document informatiu a través del qual podreu contrastar l'exactitud de les vostres dades fiscals que es troben en les bases informàtiques d'aquest Ajuntament. Aquestes dades han estat extretes dels padrons de 1993 i fan referència als tributs que per via de padró (IBI, Escombraries Industrials, IAE i IVTM) haureu d'abonar l'any 1994, tret que s'hi haguessin introduït modificacions l'any 1993.

EXEMPLE 2:

Ens plau comunicar-li que la tramesa de dos-cents mobles per a televisor tipus B-301, amb destinació a la seva empresa, ja ha estat efectuada. Restem a l'espera de noves indicacions per part seva pel que fa a la comanda de sofàs del dia 18-2-96.

Miquel Bofill, Cap de Vendes

 

(web realitzada durant l'agost de 2005)