El llenguatge periodístic cerca la claredat i eficàcia informativa, parla de temes generals i el text sol respondre les preguntes QUÈ? QUI? COM? QUAN? ON? PER QUÈ?. El canal usat pot ser oral (ràdio/tele) o escrit (premsa)

Els gèneres més importants del periodisme són narratius (notícia, reportatge, crònica), argumentatius (article d'opinió, editorial, crítica) i conversacionals (entrevistes)

 

CAACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TEXTOS:

LÈXIC: usa els recursos propis del llenguatge literari (figures retòriques) sobretot en els textos argumentatius.

ESTRUCTURA GENERAL: també usa recursos no verbals per il.lustrar el discus (fotografies, gràfics, etc.)

 

 

EXEMPLE

Les principals organitzacions no governamentals (ONG) d'immigrants i drets humans van celebrar ahir una reunió per establir les bases de la futura xarxa espanyola contra el racisme que s'integrarà a la xarxa europea que promou la Comissió Europea. En aquesta reunió també es va tractar de definir les causes i conseqüències de les polítiquesi de les lleis que propicien el racisme com a fenomen social. Les ONG consideren que l'exclusió social és una nova modalitat de racisme.

(web realitzada durant l'agost de 2005)