El registre vulgar se situa en determinats ambients socials, que no han de ser forçosament marginals. Està vinculat a la llengua oral i si apareix per escrit és amb finalitat de reproduir l'oral (literatura). Sovint s'usa amb intencions provocatives, burlesques o ofensives.

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TEXTOS:

LÈXIC: Es fa referència a certes parts del cos amb paraules directes, sense eufemismes (collons..) i s'usen termes de la sexualitat per parlar de tot (emprenyar-se, estar cardat...), també hi apareixen altres funcions fisiològiques (vés a prendre pel c...) i religioses (anar a tota hòstia, casum déu), per fer expressions grolleres, blasfemes i renecs.

Les paraules provenen de les classes baixes, del llenguatge caló, i de l'argot dels lladres . Algunes s'han introduït en l'estàndard i han estat admeses per la normativa (amb l'abreviatura "vulg." darrera de l'entrada del diccionari). Alguns exemples d'aquests mots són: empalmar-se, merda, pixar, cagar, follar, melons, collons, conill, etc.

MORFOSINTAXI: A bana dels mots deformats i mal emprats, les oracions són mal elaborades, producte de les ganes de fer riure, de la incultura i/o de la marginalitat social.

 

EXEMPLE 1 :

Només sortir em vaig fotre de lloros perquè estava emprenyat. El meu xaval i jo ens havíem dit un fotimer de coses i només tenia ganes de fotre el camp.Per acabar-ho d'emmerdar, un home que anava mamat em va pispar la cartera.

EXEMPLE 2:

Jo només treballava. Que jo treballava, que li ho dic en sèrio, doctor, ja deu sapiguer aquesta última part de la meva història , perquè ha estat culpa seva. Bé, seva seva no. Vuill dir que ha estat culpa dels paios de l'hospital . I... me cago en l'hòstia consagrada però m'ha tornat a tocar a mi! Ells, els infermeros , ja protestaven, ja, perquè no hi cabíem a l'ascensor, però haurien pogut tenir més cuidado! Ja m'ho veia a venir, ja, perquè trontollava molt, però no podia moure'm, aquell maleït fill de puta, perdoni però és el que penso i no m'ho puc callar, m'havia deixat fet pols.

MONTSERRAT PALAU. Inseguretat laboral (text adaptat)

 

 

(web realitzada durant l'agost de 2005)