ÍNDEX AUDIOVISUAL:

materials propis :

LA PREMSA

EL CINEMA
LA MÚSICA
LA PINTURA
CULTURA DIGITAL

altres fonts sobre AUDIVIOSUALS EN GENERAL:

altres fonts sobre PREMSA

sobre RÀDIO:

 

 

altres fonts sobre CÒMIC:

altres fonts sobre CINEMA I VIDEO:

altres fonts sobre PUBLICITAT

altres fonts sobre FOTOGRAFIA

altres fonts sobre ART EN GENERAL

sobre IL.LUSTRACIÓ de lit. infantil i juvenil, autors d'ACUDITS GRÀFICS , etc.

 

sobre MÍUSICA I SONS:

sobre eines digitals:

WIKIS

DOCSTOC

AUTHORSTREAM

POWER POINT

PREZI I DOCUMENTA

WORDLE

  • Wordle (per crear núvols de paraules)

GLOGSTER

INFOGRAFIES

FER WEBS

EINES DIVERSES:

 

altres fonts sobre INTERNET en general