ÍNDEX HISTÒRIA DE LA LLENGUA:

materials propis :

Web sobre la història de la llengua catalana

 

 

altres fonts sobre història de la llengua catalana

Auca de la Història de la llengua catalana

3 vídeos sobre el tema

Vivim junts. Carrers amb història (làmines de la història de Catalunya de nivell bàsic)