LA CLASSE INVERSA D'ESO I BATXILLERAT : VIDEOS DE LITERATURA

 

1. Literatura medieval 1: el context de l'alta edat mitjana (la caiguda d'imperi romà, els bàrbars i visigots, l'imperi bizantí i l'expansió de l'Islam)
2. Literatura medieval II: el context de l'alta edat mitjana (l'imperi carolingi i el Sacre Imperi romanogermànic, el feudalisme i el vassallatge, la noblesa i la cavalleria, l'església i la cultura i el poble)
3. Literatura medieval III: el context de l'alta edat mitjana (l'art romànic, Espanya i Catalunya en la Reconquesta, les llengües romanes i el protoromànic escrit)
4. Literatura medieval IV: el context de la baixa edat mitjana (ciutats, burgesia, comerç, víkings, eslgésia i cultura, crisi final, amb guerres, monarquies autoritàries i pesta negra)
5. Literatura medieval V: el context de la baixa edat mitjana ( l'imperi catalanoaragonès, l'art gòtic i característiques generals de la literatura)
6. Literatura medieval VI: La lírica popular a la baixa edat mitjana (goliards, jarchas, lírica tradicional)
7. Literatura medieval VII : Els joglars i l'èpica (joglars i Mester de Juglaría, cançons de gesta, epopeia germànica i els Nibelungs, i èpica francesa i la Chanson de Roland)
8. Literatura medieval VIII: l'èpica ibèrica (l'èpica castellana i el Poema del Mío Cid, les cançons de gesta catalanes i el Romancero)
9. Literatura medieval IX: Trobadors, trouvères i minnesinger
10. Literatura medieval X: El Dolce Stil Nuovo: Dante, Petrarca i Cavalcanti
11. Literatura medieval XI : La matèria de Bretanya i els llibres de cavalleries
12. Literatura medieval XII: Els lais de Maria de França
13. Literatura medieval XIII: Faules i apòlegs
14. Literatura medieval XIV: Les 4 cròniques catalanes
15. Literatura medieval XV: Novel.les de cavalleries: Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa
16. Literatura medieval XVI: El Mester de Clerecía, Gonzalo de Berceo i el Arcipreste de Hita
17. Literatura medieval XVII: Ramon Llull
18. Literatura medieval XVIII: Don Juan Manuel i Alfonso X el Sabio
19. Literatura medieval XIX:Anselm Turmeda, Francesc Eiximenis, Sant Vicent Ferrer Sor Isabel de Villena
20. Literatura medieval XX: G. Boccaccio i G. Chaucer
21. Literatura medieval XXI: Ausiàs March i els poetes valencians del s. XV
22. Literatura medieval XXII: Jorge Manrique, Juan de Mena, Diego de San Pedro, el Arcipreste de Talavera y el Marqués de Santillana
23. Literatura medieval XXIII: La Celestina, de F. de Rojas
24. Literatura medieval XXIV: François Villon i els fabliaux
25. Literatura medieval XXV: Recapitulació general de la literatura a l'edat mitjana